Szkółka niedzielna

Kategorie Bez kategorii

Każdego tygodnia nasze dzieci spotykają się na „Szkole Niedzielnej”. 
Jeśli to tylko jest możliwe, staramy się aby te zajęcia nie kolidowały z niedzielnymi spotkaniami całego Zboru. 
Bardzo zależy nam na tym, aby nasze dzieci były z nami w czasie ogólnych spotkań Zboru.