Rejestracja na rekolekcje

Kategorie Bez kategorii

Obóz w Teodorowie w dniach 29.07 – 8.08.2019r.

Koszt pobytu na rekolekcjach – 630 zł (w tym wycieczka autokarowa) Formularz zgłoszeniowy i zaliczkę w wysokości 200,00 zł należy przekazać organizatorowi rekolekcji do dnia 10 lipca 2019 r.

na konto: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7612 8439 w tytule: „przedpłata dla ………………… [nazwisko i imię dziecka]

Za wszelkie urządzenia multimedialne przywiezione na rekolekcje, personel nie ponosi odpowiedzialności!

dd/mm/rrrr

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dokument należy podpisać po przywiezieniu dziecka na obóz

Dodaj komentarz