-GALERIA- Dnia 2.06.2019 w Parku skarbków w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się koncert chrześcijańskiej orkiestry dętej z Niemiec. Kiedy powstała orkiestra? Pierwszy raz orkiestra zagrała w 1989 roku. Kim są członkowie orkiestry – zawodowymi muzykami czy amatorami? Wszyscy jesteśmy muzykami amatorami i występy robimy na zasadzie wolontariatu. Poświęcamy na wyjazd nasze urlopy i sami wszystko finansujemy. Skład orkiestry nie jest stały i każdego roku może być nieco inny. Wszyscy w grupie pracują zawodowo. Gdzie orkiestra grała już wcześniej – w jakich krajach? Graliśmy już na Węgrzech,…Kontynuuj Czytanie „Koncert orkiestry dętej „Halleluja””

Obóz w Teodorowie w dniach 29.07 – 8.08.2019r. Koszt pobytu na rekolekcjach – 630 zł (w tym wycieczka autokarowa) Formularz zgłoszeniowy i zaliczkę w wysokości 200,00 zł należy przekazać organizatorowi rekolekcji do dnia 10 lipca 2019 r. na konto: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7612 8439 w tytule: „przedpłata dla ………………… [nazwisko i imię dziecka] Za wszelkie urządzenia multimedialne przywiezione na rekolekcje, personel nie ponosi odpowiedzialności! Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dokument należy podpisać po…Kontynuuj Czytanie „Rejestracja na rekolekcje”

Ja, niżej podpisany /a/  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… TAK/NIE              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim w celu uczestnictwa w imprezie wakacyjnej OBÓZ W TEODOROWIE 2019. TAK/NIE              Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. TAK/NIE             …Kontynuuj Czytanie „OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW”

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Zbór KECh w Grodzisku Mazowieckim znajdujący się przy ul. Słonecznikowej 1 05-825 Skąd mamy Twoje dane? Jakie dane przechowujemy? Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie następującymi kanałami komunikacyjnymi: Formularze kontaktowe adres email imię i nazwisko adres stacjonarny [jeśli poprosiłeś o wysyłkę materiałów] Formularze zgłoszeniowe dane podane podczas zgłaszania uczestnika obozu Rozmowy telefoniczne na numery kontaktowe numer telefonu imię i nazwisko [jeśli podałeś je w trakcie rozmowy, z prośbą o dalszy kontakt] adres stacjonarny [jeśli…Kontynuuj Czytanie „Polityka Prywatności”