Obóz w Teodorowie w dniach 26.07 – 06.08.2020r. Koszt pobytu na rekolekcjach – 690 zł (w tym wycieczka autokarowa) Formularz zgłoszeniowy i zaliczkę w wysokości 250 zł należy przekazać organizatorowi rekolekcji do dnia 30 czerwca 2020 r. na konto: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7612 8439 w tytule: „przedpłata dla ………………… [nazwisko i imię dziecka] Za wszelkie urządzenia multimedialne przywiezione na rekolekcje, personel nie ponosi odpowiedzialności! Formularz zgłoszeniowy Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dokument należy…Kontynuuj Czytanie „Rejestracja na rekolekcje”

Ja, niżej podpisany /a/  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… TAK/NIE              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim w celu uczestnictwa w imprezie wakacyjnej OBÓZ W TEODOROWIE 2019. TAK/NIE              Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno- reklamowych wydawanych przez Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video. TAK/NIE             …Kontynuuj Czytanie „OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW”