Z wielką przykrością zawiadamiamy, że warunki organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przekraczają nasze możliwości sprostania tym wytycznym. W związku z tym, podjęliśmy decyzję o zaniechaniu w tym roku organizacji obozu dla dzieci i młodzieży w Teodorowie w terminie 27.07 – 06.08.20202. Osoby, które dokonały jakichkolwiek wpłat z tego tytułu, otrzymają wpłacone kwoty z powrotem. Mamy nadzieję, że przyszły rok wolny będzie od takich przeciwności i obóz dojdzie do skutku.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem Tadeusz Weremiewicz – w imieniu organizatorów