2005 i 2006 roku w każdą trzecią niedzielę miesiąca spotykaliśmy się na nabożeństwach
na Stacji Misyjnej w Jaktorowie.

11 lutego 2006 roku po raz pierwszy w historii naszego Zboru odbył się pogrzeb. Do Pana odeszła wieloletnia członkini społeczności, siostra Antonina Weremiewicz.

12 kwietnia odwiedziła nas grupa chrześcijan z Finlandii, którzy opowiedzieli nam o swoim kraju, usłużyli pieśnią, świadectwem oraz krótką pantomimą.

 

 

 

 

W dniach 6-14 sierpnia odbył się obóz misyjny prowadzony przez br. Jarosława Gaudka z misji
Nadzieja dla wszystkich„, w którym wzięły udział osoby ze Żnina, Świnoujścia, Solca Kujawskiego oraz Bydgoszczy, a także grupa osób z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Jako Zbór czynnie włączyliśmy się w tę akację. Codziennie wychodziliśmy do miasta, aby rozdawać chrześcijańską literaturę oraz śpiewać pieśni. Wieczorami odbywały się społeczności pod namiotem.

2 września zorganizowaliśmy spotkanie pod nazwą „Pożegnanie wakacji”, na które zaprosiliśmy dzieci z miasta wraz z rodzicami. Dzieci mogły poznać znaczenie kolorów z Książeczki bez słów oraz własnoręcznie wykonać taką książeczkę.

 

 

 

 

Pod koniec roku zaangażowaliśmy się w akcję Gwiazdkowa Niespodzianka. Paczki, które otrzymaliśmy, mogliśmy rozdać osobom potrzebującym. W ramach akcji odwiedziliśmy także Domy Opieki w Grodzisku Mazowieckim i Izdebnie Kościelnym oraz szkoły w Gminie Jaktorów, gdzie usłużyliśmy przygotowanym programem.

17 i 18 marca 2007 zorganizowaliśmy w Grodzisku ewangelizację, podczas której śpiewem i świadectwem usłużyli zaproszeni bracia Bogdan Pieczyrak i Mirosław Rękorajski.

1 maja odbyła się w naszym Zborze majówka, na którą zaprosiliśmy dzieci z miasta. Stało się ta naszą coroczną tradycją.

W dniach 2-3 czerwca odbył się już drugi zjazd dla dzieci i nastolatków, którego mottem były słowa z Psalmu 119:105 Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim. Przyjechały na niego dzieci z Turku, Opola i Wodzisławia Śląskiego. Każda z grup miała przygotowany program związany z tematem zjazdu, którym usłużyła przed wszystkimi uczestnikami oraz w Domach Opieki w Grodzisku i Izdebnie.

W tym roku po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji Gwiazdkowa Niespodzianka. Była to ponowna możliwość głoszenia ewangelii wśród najbardziej potrzebujących. Podobnie jak w zeszłym roku z paczkami i przygotowanym programem udaliśmy się do szkół i osób najbardziej potrzebujących z terenu naszego miasta.