2008 roku podczas ferii zimowych po raz pierwszy podjęliśmy się zorganizowania półzimowiska dla dzieci z Grodziska. Na tratwie Wyspa skarbów zaproszone dzieci mogły posłuchać Bożego Słowa oraz uczyć się wersetów i pieśni.

W tym roku ponownie zorganizowaliśmy majówkę, 
na którą zaprosiliśmy osoby poznane podczas Gwiazdkowej Niespodzianki. 
31 maja odbył się Dzień Dziecka. Licznie przybyłe dzieci i ich opiekunowie mieli okazję usłyszeć Ewangelię,
nauczyć się chrześcijańskich pieśni oraz rywalizować podczas konkurencji sportowych.


W dniach 12-14 września odbył się w naszym Zborze zjazd młodzieżowy. Spotkaliśmy się w grupie około 30 osób. Tematem były słowa zapisane w I Księdze Mojżeszowej 1:27b : Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich
Słowem Bożym dzielił się brat Andreas Hahn ze Zboru KWCh we Wrocławiu.

15 listopada młodzież naszego Zboru wraz z młodzieżą ze Zboru KWCh w Bożej Woli zorganizowała koncert uwielbieniowy, na który zaprosiliśmy członków obydwu Zborów.
Tym samym programem usłużyliśmy także w Zborze w Bożej Woli.


Członkowie Zboru wzięli udział w szkoleniach Ligii Biblijnej – Projekcie Filip, który miał nas jeszcze lepiej przygotować do głoszenia innym Ewangelii. 

styczniu 2009 roku po raz kolejny zorganizowaliśmy półzimowisko dla dzieci.

Jesienią wznowiliśmy, rozpoczętą na wiosnę, służbę roznoszenia traktatów ewangelizacyjnych po naszym mieście. Przez kilka miesięcy po każdym niedzielnym nabożeństwie wychodziliśmy na godzinę, aby kolejni mieszkańcy mogli otrzymać traktat oraz informację o miejscu naszych spotkań.

październiku i listopadzie odbył się generalny remont i przebudowa kaplicy. Oto efekt przeprowadzonych zmian.