Rejestracja na rekolekcje

Kategorie Obóz

Obóz w Teodorowie w dniach 12.07 – 22.07.2021r.

Koszt pobytu na rekolekcjach – 800 zł (w tym wycieczka autokarowa) Formularz zgłoszeniowy i zaliczkę w wysokości 250 zł należy przekazać organizatorowi rekolekcji do dnia 30 czerwca 2021 r.

na konto: Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Grodzisku Mazowieckim nr konta: 23 1140 2004 0000 3702 7612 8439 w tytule: „przedpłata dla ………………… [nazwisko i imię dziecka]

Za wszelkie urządzenia multimedialne przywiezione na rekolekcje, personel nie ponosi odpowiedzialności!

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dokument należy podpisać po przywiezieniu dziecka na obóz