.. Zbór

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan – Zbór w Grodzisku Mazowieckim to chrześcijańska społeczność skupiająca osoby wierzące w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który umarł za grzechy wszystkich ludzi, zmartwychwstał i teraz jest w niebie a także w sercach tych, którzy w Niego wierzą. Zbór to społeczność ludzi wierzących w nieomylność natchnionego przez Boga całego Pisma Świętego, będącego Bożym objawieniem, jedyną podstawą wiary i jedynym fundamentem nauczania w Kościele. Członkowie Zboru są osobami, które świadomie i z własnej woli, w akcie wiary, przyjęły do swego serca Jezusa Chrystusa i potwierdziły swoją wiarę chrztem wodnym przez zanurzenie. Oprócz członków Zboru do społeczności należą również dzieci i młodzież oraz osoby przybliżone i sympatycy. Przynależący do społeczności uczestniczą w różnych spotkaniach, których celem jest pogłębianie poznania Pisma Świętego, a tym samym, kształtowanie osobistej relacji z Bogiem i relacji międzyludzkich.

Zbór w Grodzisku Mazowieckim jest jednym z wielu Zborów Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

… Ludzie

Wszyscy mieszkamy, pracujemy, uczymy się w Grodzisku Mazowieckim i jego okolicach. Pochodzimy z różnych środowisk i wykonujemy różnorodne zawody, więc co sprawia, że należymy do jednej wspólnoty?

To Chrystus – Jego miłość i łaska. To nasza ufność jedynie w Jego przebaczenie naszych grzechów, nasze osobiste zbawienie i wieczność z Nim.

Jeśli nie masz jeszcze pewności zbawienia, modlimy się abyś pewnego dnia i Ty miał udział w Jego łasce i aby Jego zbawienie stało się rzeczywistością w Twoim życiu.

Niech Bóg Ci błogosławi.