26 lat historii w skrócie

Pierwsze spotkanie miało miejsce w 1978 roku w małej miejscowości Jaktorów, 35km na południowy zachód od centrum Warszawy. Była to stacja misyjna jednego z lokalnych Zborów w Warszawie. Rodzina Karzełek udzieliła gościny stacji misyjnej, więc spotkania odbywały się w ich domu a Erwin Karzełek został wyznaczony na kierownika stacji misyjnej. W roku 1980, stacja misyjna została zamieniona na samodzielny Zbór i wynajęliśmy budynek w pobliskim mieście Żyrardów – 48km na południowy zachód od Warszawy. Erwin Karzełek pozostał liderem tej służby i został mianowany na Pastora. Oprócz regularnych nabożeństw niedzielnych prowadziliśmy również specjalne zajęcia dla dzieci. Następnie w roku 1986 z różnych względów musieliśmy opuścić wynajmowany budynek, ale dzięki Bogu w międzyczasie rodzina Karzełek wybudowała swój nowy dom w Żyrardowie, więc ponownie otworzyli swój dom na miejsce zgromadzeń Zboru. Gdy w 1988 rodzina Karzełek wyjechała do Niemiec, Tadeusz Weremiewicz został wyznaczony do kontynuowania tej służby. Po pewnym czasie rodzina Karzełek odsprzedała budynek Kościołowi i Pastor Tadeusz Weremiewicz wraz z rodziną wprowadził się do części budynku zborowego sprawując jednocześnie służbę gospodarza obiektu.

 

Jako Zbór podjęliśmy decyzję aby nasze miejsce zgromadzeń nazwać „DOM MODLITWY”, co było wyrazem naszych modlitw.

 

W roku 1999 Pastor Tadeusz Weremiewicz przeprowadził się się do swojego poprzedniego miejsca zamieszkania a Sł. i J. Woźniccy wprowadzili się do budynku zborowego przyjmując na siebie obowiązki gospodarzy obiektu. W roku 2000 pojęliśmy decyzję o przeniesieniu pracy Zboru do pobliskiego miasta Grodzisk Mazowiecki – 30km od Warszawy. Z wielu powodów zdecydowaliśmy się sprzedać budynek i teren w Żyrardowie i znaleźć odpowiednie miejsce w Grodzisku Mazowieckim. Wtedy też rodzina Woźnickich wyprowadziła się z budynku zborowego do swojego poprzedniego miejsca zamieszkania w Grodzisku. Rozpoczęliśmy pracę ewangelizacyjną na terenie Grodziska i po pewnym czasie zaczęły się też regularne spotkania. W każdą niedzielę spotykaliśmy się w mieszkaniu rodziny Sosnowskich a w piątek młodzież spotykała się w mieszkaniu rodziny Woźnickich.

 

Po za spotkaniami Grodzisku Mazowieckim w roku 2001, po prawie 20 latach przerwy, „wznowiliśmy” regularne spotkania na stacji misyjnej w Jaktorowie w domu E i R Weremiewicz.

 

Również w roku 2001 z Bożą pomocą sprzedaliśmy w końcu budynek Zborowy w Żyrardowie a pod koniec tego roku zakupiliśmy budynek w Grodzisku Mazowieckim, w którym obecnie się zbieramy. Po wykonaniu wielu prac wykończeniowych i adaptacyjnych, 10 miesięcy po kupnie budynku, dnia 15 września 2002, odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Było to pierwsze nasze spotkanie w nowym budynku i razem z naszymi przyjaciółmi i zaproszonymi gośćmi dziękowaliśmy Bogu za to co już mogliśmy zrobić, ale też prosiliśmy o Jego dalsze błogosławieństwa. Wszystkie spotkania i nabożeństwa zostały przeniesione do nowej kaplicy. Podobnie jak wcześniej w Żyrardowie tak i tutaj, w Grodzisku, na budynku umieściliśmy tablicę „DOM MODLITWY”. Budynek jest wykończony tylko częściowo i wciąż jest jeszcze mnóstwo pracy do wykonania. Z Bożą pomocą chcemy wykonać to wszystko we własnym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy wielką grupą, ale modlimy się do naszego Boga i ufamy, że On daruje nam wzrost. Na obecną chwilę, po za dwoma matkami opiekującymi się małymi dziećmi, wszyscy dorośli z naszej społeczności mają pracę, co, przy stopie bezrobocia jaką mamy w Polsce, uważamy za szczególne Boże błogosławieństwo.

Rok

1999-2005         2006-2007     2008-2009