Pastor

Tadeusz Weremiewicz

 

Sekretarz 

Romuald Weremiewicz

 

Skarbnik

Łukasz Mamica

 

Członek Rady Zboru

Sławomir Woźnicki