Pastor

Tadeusz Weremiewicz

Sekretarz 

Romuald Weremiewicz

Skarbnik

Łukasz Mamica

Członek Rady Zboru

Sławomir Woźnicki

Członek Rady Zboru

Daniel Banasik